Struktur

Primar
Primar:
Turcila Vasile-Laurentiu
Viceprimar
Viceprimar:
Rotaru Dumitru-Adrian
Secretar general al comunei
Secretar general:
Drăgan Ileana-Monica
Cabinet Primar
Consilier personal al primarului:
Vacant
Compartiment resurse umane, stare civilă, relații cu publicul, monitorizare proceduri administrative
Vacant:
Vacant
Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
Consilier superior:
Pătru Cezar-Eduard
Compartiment agricol, cadastru, topografie
Inspector superior:
Chirea Mihaela-Maria
Consilier superior:
Vilan Constantin-Cristinel
Compartiment achiziţii publice
Consilier asistent:
Popeangă Mariana- Adina
Compartiment financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe
Inspector superior:
Mărgulescu Ion-Cătălin
Inspector principal:
Schinteie Violeta-Maria
Compartiment - Serviciul de administrare domeniu public și privat
Guard:
Mindoiu Ana
Muncitor calificat:
Pisc Ion-Marian
Compartiment transport public
Șofer:
Florescu Octavian-Florin
Compartiment-Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Șef Serviciu voluntar pentru situații de urgență:
Mărgulescu Gheorghe-Daniel
Compartiment cultură
Bibliotecar:
Tamaș Daniela-Magdalena
Compartiment asistență socială
Asistent medical comunitar generalist:
Mihu Ana-Tatiana
Consilier superior:
Mischie Monica Diana
Asistent social debutant:
Murgu Ana-Mihaela