LISTA IMOBILOR EXPROPRIATE PE TRASEUL REȚELEI DE ADUCȚIUNE CU APĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU