Anunț convocare adunare proprietari terenuri 30 03 2023

 ROMÂNIA                                              

 JUDEȚUL GORJ

  PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI


Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro
 

Nr. 2168 din 30/03/ 2023  

        

ANUNȚ !

Primăria și Consiliul Local Lelești invită toți proprietarii de terenuri (foști proprietari deposedați sau moștenitorii acestora,care au solicitat terenuri în termenul legal) să participe în data de 03.04.2023,ora 12.00, la sediul Primăriei și Consiliului Local Lelești situat în Comuna Lelești, Sat. Lelești, Str. Aleea Primăriei nr. 1,Județul Gorj, în vederea alegerii a doi reprezentanți în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din Comuna Lelești, Județul Gorj.

 

Primar,

Laurențiu TURCILĂ