Anunț informare și consultare PUZ Oprea Eugen-Cristinel