Anunț privind organizarea dezbaterii publice având ca obiect proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local comunal