Anunț privind organizarea ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

 ROMÂNIA                                              

 JUDEȚUL GORJ

 PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

 
Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro
 

ANUNŢ !

 

       Primăria și Consiliul local Lelești invită persoanele vârstnice din Comuna Lelești să ia parte la sărbătoarea prilejuită de „ZIUA  INTERNAȚIONALĂ  A  PERSOANELOR  VÂRSTNICE”ce va avea loc în data de 01.10.2022, ora 13.00, la Căminul Cultural din Satul Frătești, Comuna Lelești, Județul Gorj.

       În semn de respect și apreciere pentru familie se va organiza festivitatea de premiere a cuplurilor cu domiciliul în Comuna Lelești, Județul Gorj, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2022.

      Cuplurile interesate de această premiere sunt așteptate să depună  la sediul Primăriei Comunei Lelești, Str.Aleea Primăriei nr.1, Județul Gorj, următoarele documente:

         -BI/CI, pentru ambii soți;

        - certificat de căsătorie.

 

PRIMAR,

Ec.TURCILĂ VASILE-LAURENȚIU