Anunț privind rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de SECRETAR GENERAL