Anunț publicare documente tehnice sectoare cadastrale 09 01 2023

PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

Nr. 24  Data: 03.01.2023

ANUNȚ

PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI, ANUNȚĂ TOȚI PROPRIETARII ȘI DEȚINĂTORII DE TERENURI SITUATE ÎN COMUNA LELEȘTI, SECTORUL CADASTRAL 14 (LUNCA LELEȘTI – PARTEA STÂNGĂ A DRUMULUI JUDEȚEAN 672 B), RESPECTIV SECTORUL 19 (SĂELE - PARTEA DREAPTĂ A DRUMULUI JUDEȚEAN 672 B), CĂ ÎN DATA DE 10.01.2023 (MARȚI), ORA 10:30, CU OCAZIA PUBLICĂRII DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU ACESTE SECTOARE, VA AVEA LOC LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI LELEȘTI ȘI ȘEDINȚA DE INFORMARE A CETĂȚENILOR CARE DEȚIN IMOBILE ÎN SECTOARELE MAI SUS MENȚIUONATE.

PRIMAR,

TURCILĂ VASILE-LAURENȚIU