Anunț privind autorecenzarea online 14 martie-15 mai 2022

 ROMÂNIA                                              

JUDEȚUL GORJ

 PRIMĂRIA COMUNEI LELEȘTI

Comuna Leleşti, Sat Leleşti, Aleea Primăriei, nr. 1, Judeţul  Gorj, Cod poștal: 217275

TEL.: 0253/278.484, FAX : 0253/278.687, e-mail: lelesti@gj.e-adm.ro
 

Nr. 1415 din 22 / 03/ 2022  

      

ANUNȚ !

Stimați cetățeni,

 

Vă aduc la cunoștință că în perioada 14 martie-15 mai  are loc autorecenzarea online în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor .

În vederea optimizării procesului de autorecenzare, Primăria Comunei Lelești, Județul Gorj pune la dispoziție cetățenilor suport tehnic .

În acest sens sunteți așteptați la postul de lucru pentru autorecenzarea asistată organizat la sediul Primăriei Comunei Lelești, Județul Gorj, Strada Aleea Primăriei nr. 1, Județul Gorj pentru a vă îndeplini obligațiile civice și legale în materie de recensământ într-un mod mult mai ușor, în ziua și la ora la care aveți disponibilitate, fără a aștepta vizita recenzorului!.

  În vederea permiterii accesului securizat către chestionarele de recensământ, o singură persoană din gospodăria dvs. trebuie să declare câteva date despre toți membrii gospodăriei.

 

Persoană de contact:

Chirea Mihaela-Maria-Inspector superior, Primăria Comunel Lelești, Județul Gorj –recenzor ARA, tel:0751215111

 

Primar,

Vasile-Laurențiu TURCILĂ